Visina na koju se postavlja umivaonik zavisi ponajviše od toga ko će ga najviše koristiti:

  • za odrasle osobe: do 850 mm
  • za djecu izmedju 6 i 15 godina: 750 mm
  • za malu djecu, do 6 godina: 600 mm.