Wc školjke se dijele prema načinu postavljanja, pa tako imamo:

  • zidne ili konzolne

wc skoljka konzolna

  • podne sa odvodom u zid ili u pod

wc skoljka podna

  • monoblokove (wc školjke sa integrisanim keramičkim vodokotlićem) sa odvodom u zid ili u pod

wc skoljka monoblok